استخدام  منشی با روابط عمومی بالا و مسلط به نرم افزارهای office